Μετά από αίτημα του αθλητικού σωματείου ΑΣΠΙΣ που διοργανώνει τον 2ο αγώνα του Rotax Max Challenge, την Κυριακή 17 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, δόθηκε παράταση στις δηλώσεις έως και την Τρίτη 12 Ιουνίου στις 24:00. Για να λάβει μέρος στον αγώνα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή μέσω του συστήματος διαδικτυακής διαχείρισης αγώνων (ΣΔΔΑ) στο σύνδεσμο www.e-omae-epa.gr. Το παράβολο ασφάλισης το οποίο καταβάλει ο αθλητής κατά τη Δήλωση Συμμετοχής του στο ΣΔΔΑ καθορίζεται ανάλογα με τη κατηγορία:

• MICRO & MINI: 40€
• ΛΟΙΠΕΣ: 50€
• V.I.P: 50€

Το παράβολο συμμετοχής το οποίο καταβάλει ο αθλητής στο Αθλητικό Σωματείο.
• MICRO & MINI: 120€
• ΛΟΙΠΕΣ: 130€
• V.I.P: 50€

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής του παράβολου συμμετοχής στα τηλέφωνα του σωματείου ΑΣΠΙΣ ΤΗΛ.: 2310 465 723, ΦΑΞ: 2310 489 685