Η FIM σε πλήρη συμφωνία με τους μετόχους της Dorna, αποφάσισαν να στηρίξουν οικονομικά τις ανεξάρτητες ομάδες του MotoGP και τις ομάδες Moto2 και Moto3. Αυτό θα γίνει για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ομάδων αυτών και κατ επέκταση του ίδιου του αθλήματος. Σκοπός της FIM και της Dorna είναι να περάσει αυτή η κρίσγη του Covid19 με μία μόνο συνέπεια για τον κόσμο του MotoGP, την αλλαγή του ημερολογίου. Οι μη εργοστασιακές ομάδες του MotoGP θα λάβουν σημαντικά ποσά ως προπληρωμές για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο άσχετα με το αν θα ξεκινήσουν οι αγώνες στο διάστημα αυτό.

Οι ομάδες Moto2 και Moto3 έχουν ήδη εισπράξει ποσά ώστε να πληρωθεί το προσωπικό τους και εξετάζεται περαιτέρω βοήθεια.