Τα μέτρα στη μάχη κατά της διαφθοράς και του παράνομου στοιχηματισμού στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αποφάσισε χθες η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του νησιού (ΚΟΠ), σε μια προσπάθεια να απαλλαγεί από τα φαινόμενα αυτά, που στιγματίζουν τα εγχώρια πρωταθλήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ προχώρησε στην τροποποίηση του πειθαρχικού κανονισμού για τους αγώνες με ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ήταν ομόφωνες και πέραν από τις προβλεπόμενες ποινές περιλαμβάνει μηχανισμούς και διαδικασίες που θα διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή των μέτρων.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει ενημέρωση από την UEFA για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα για οιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα πρωταθλήματος που διοργανώνει η ΚΟΠ και στην οποία καταλογίζεται ή αποδίδεται υπαιτιότητα σε συγκεκριμένο σωματείο, με την τροποποίηση θα επιβάλλονται οι ακόλουθες ποινές:

  1. Στον πρώτο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο 50.000 ευρώ.
  2. Στο δεύτερο φάκελο θα επιβάλλεται στο υπαίτιο σωματείο πρόστιμο 50.000 ευρώ και αφαίρεση 6 βαθμών. Σε περίπτωση που ο φάκελος αφορά ομάδα Β’, Γ’ ή οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας πρωταθλήματος, τότε επιπρόσθετα της ποινής του προστίμου των 50.000 και της αφαίρεσης των 6 βαθμών, θα επιβάλλεται η ποινή της απαγόρευσης ανόδου του σωματείου στην πιο πάνω ανώτερη κατηγορία και στη θέση του θα προάγεται το αμέσως επόμενο σωματείο.
  3. Στον τρίτο φάκελο θα επιβάλλεται απαγόρευση συμμετοχής των σωματείων, στο πρωτάθλημα στο οποίο συμμετέχουν (διαβάθμιση) και αποκοπή όλων των χορηγιών ή εσόδων, τα οποία τα σωματεία θα ελάμβαναν από τη συμμετοχή τους στα εν λόγω πρωταθλήματα, από την ομοσπονδία.
  4. Στον τέταρτο φάκελο θα επιβάλλεται η ποινή προστίμου 100.000 ευρώ και παράλληλα διαγραφή του σωματείου από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο το οποίο έχει διαγραφεί από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας δεν θα έχει δικαίωμα επανεγγραφής του και συμμετοχής του στα πρωταθλήματα για τα επόμενα 5 χρόνια.

Επισημαίνεται πως ότι για το θέμα της διαγραφής από το μητρώο μελών της ομοσπονδίας ενός σωματείου θα επιλαμβάνεται το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, το οποίο με βάση το καταστατικό έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση της ποινής της διαγραφής του σωματείου.

Επίσης το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας θα επιλαμβάνεται του θέματος αμέσως μετά την παραπομπή ενώπιον του, της απόφασης του αθλητικού δικαστή. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φάκελος ο οποίος αποστέλλεται από την UEFA δεν καταλογίζει ή αποδίδει υπαιτιότητα σε οιονδήποτε σωματείο, τότε θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του αθλητικού δικαστή.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το φάκελο που αποστέλλεται από την UEFA διαπιστώνεται ότι η επιχειρούμενη χειραγώγηση του αγώνα στη βάση της ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, δεν επετεύχθη (απέτυχε το συγκεκριμένο στοίχημα) τότε ο φάκελος θα αρχειοθετείται χωρίς τη παραπομπή οποιουδήποτε ενώπιον του αθλητικού δικαστή. Τέλος ο φάκελος για όλα τα στοιχεία θα παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσεις και έρευνα στην αστυνομία.

Τέλος, η ομοσπονδία αποφάσισε τη σύσταση επιτροπής από υψηλόβαθμα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΟΠ, η οποία θα έχει επαφές με τα αρμόδια τμήματα της UEFA για διευκρίνηση των οποιαδήποτε θεμάτων προκύπτουν από τους φακέλους αλλά και της όλης διαδικασίας για σύνταξη του φακέλου από τη σχετική επιτροπή της UEFA.

 

 

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ACTIONIMAGES