Η ΕΡΤ κάλεσε με εξώδικη πρόσκληση τους ιδιωτικούς σταθμούς να παύσουν να χρησιμοποιούν στιγμιότυπα των αγώνων του Euro 2016, τα δικαιώματα μετάδοσης του οποίου έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά.

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση είχε ενημερώσει τους υπευθύνους όλων των ιδιωτικών σταθμών για την τιμολογιακή πολιτική της σχετικά με την αγορά στιγμιοτύπων.
Ως εκ τούτου, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εμπορική Διεύθυνση της ΕΡΤ, προκειμένου να αγοράσει στιγμιότυπα για προβολή από ιδιωτικά Μέσα.
Η διοίκηση της ΕΡΤ επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της, προκειμένου να διασφαλίσει το συμφέρον της εταιρείας.